Wat is EPC?

EPC = EnergiePrestatieCertificaat.

Wat houdt EPC in?

Op het certificaat vind je een score (kWh/m▓) die het berekende jaarverbruik ten opzichte van de vloeroppervlakte weergeeft.

Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals:

Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de bewoners (aantal en verbruikersgedrag) van de woongelegenheid.

De score wordt op het certificaat weergegeven op een kleurenbalk met referentiewaarden tussen 0 en 700. Hoe lager de score, hoe energiezuiniger de woning.

EPC Score Schaal

Een woning met een score in de groene zone is dus energiezuinig, een woning met een score in de rode zone is energieverslindend. Het is echter ook mogelijk dat de score van een oude woning nog een stuk hoger is dan 700.

Wanneer is EPC verplicht?

Sinds 1 november 2008 is het EPC verplicht bij verkoop van woongelegenheden (woningen, appartementen, studio's, ...). Vanaf 1 januari 2009 is die verplichting ook van kracht voor de verhuur ervan.

Wat is het nut van EPC?

Het EPC moet ge´nteresseerde kopers of huurders informeren over de energiezuinigheid van de woning. Op het EPC worden ook energiebesparende aanbevelingen weergegeven. Hoewel deze aanbevelingen geen verplichting inhouden, is het nuttige informatie voor de koper of huurder met betrekking tot mogelijke energiebesparende investeringen.